Aktulności

 • Arkadiusz Kobiela w TV Orion - akcja protestacyjna ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie

  Akcja protestacyjna ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie

 • Arkadiusz Kobiela w katolickim Radiu FIAT - akcja protestacyjna ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie

   

  Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zdecydował, że od dzisiaj (10 lipca) rozpoczyna się ogólnokrajowa akcja protestacyjna funkcjonariuszy tej służby. Akcja jest wynikiem fiaska dotychczasowych rozmów związkowców z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Jest decyzja FZZSM: do protestu policjantów dołączają pozostałe służby mundurowe.

  Protest służb mundurowych rozszerzy się o funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej – poinformował w środę przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa.

 • Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. ogólnokrajowej akcji protestacyjnej NSZZ Policjantów

  (…) Forum Związków Zawodowych jako centrala zrzeszająca związki zawodowe funkcjonariuszy oraz Pracowników Służb Mundurowych, w tym NSZZ Policjantów od początku popierała propozycje tej organizacji dotyczące podwyżek, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego, odmrożenia waloryzacji pensji. Nie ma więc wątpliwości, iż FZZ odnosi się z pełną aprobatą wobec decyzji Zarządu Głównego NSZZ Policjantów o rozpoczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej polegającej na stosowaniu pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne (…)
  Działania związku zasługują na poparcie tym bardziej, że za podjęciem akcji protestacyjnej opowiedzieli się przedstawiciele wszystkich zarządów wojewódzkich związku Policjantów – czytamy w oficjalnym stanowisku Forum Związków Zawodowych.

 • Janusz Śniadek: Popieram protest policjantów

  Z założenia postawa roszczeniowa nie jest niczym złym. Przecież każda grupa zawodowa ma prawo protestować – tak o rozpoczętym we wtorek proteście policji mówił, poseł PiS, były szef NSZZ Solidarność Janusz Śniadek.

 • Rafał Jankowski – mam nadzieję, że osiągniemy porozumienie. Joachim Brudziński – Wiele argumentów związkowców uważam za zasadne.

  Rozpoczynający się dzisiaj Ogólnopolski Protest NSZZ Policjantów, zagościł we wszystkich mediach jako temat dnia. Piszą o naszym proteście w Gazecie Wyborczej, w Newsweeku, w SuperExpressie, a nasi przedstawiciele od wczesnych godzin rannych wypowiadają się w programach informacyjnych, radiowych i telewizyjnych.

 • Komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej

  K O M U N I K A T

  Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej

  W związku z niesatysfakcjonującymi środowisko policyjne negocjacjami, które jak dotąd nie zagwarantowały spełnienia postulatów skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez organizacje związkowe reprezentujące interes funkcjonariuszy służb mundurowych i nie podpisanie do chwili obecnej stosownego porozumienia, Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął w dniu 27 czerwca 2018 r. decyzję o wszczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Powołał Komitet Protestacyjny, przyjął harmonogram działań protestacyjnych oraz strategię dotyczącą dalszych negocjacji ze stroną rządową.

  Decyzja o wszczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej przyjęta została jednogłośnie. Za podjęciem akcji protestacyjnej opowiedzieli się przedstawiciele wszystkich zarządów wojewódzkich w kraju. (sic!) Świadczy to o tym, że w sprawach najważniejszych dla naszego środowiska NSZZ Policjantów, bez względu na różnice zdań prezentowane niekiedy przez liderów poszczególnych zarządów wojewódzkich, wykazał niebywałą jedność w sprawach dotyczących policjantów.

  Jednoznaczne wyniki ankiety referendalnej – 99% za protestem z ok. 30 000 nadesłanych ankiet – przeprowadzonej w środowisku policyjnym, Zarząd Główny NSZZ Policjantów od dnia 10 lipca 2018 r. uruchomi działania polegające na stosowaniu pouczeń w związku z ujawnianiem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne. Związkowi zależy na tym, by w efekcie stosowania tej formy protestu zwiększył się udział pouczeń w stosunku do ilości nakładanych mandatów karnych. Ważne jest też to, żeby wszystko odbywało się z poszanowaniem obowiązujących przepisów. Zarządy Wojewódzkie będą monitorowały sytuację na terenie poszczególnych garnizonów i zapewnią wsparcie policjantom, którzy z powodu udziału w proteście zetkną się z represjami.

  W harmonogramie działań protestacyjnych zawarte zostały wszystkie formy, które w mniejszym lub większym stopniu zaaprobowali i wskazali policjanci biorący udział w referendum. Na wrzesień planowana jest manifestacja w Warszawie.

  W przyjętym harmonogramie wymieniono cały katalog działań, które Zarząd Główny może wykorzystać, by skłonić stronę rządową do podjęcia rzeczywistych działań naprawczych w Policji. Z ilu form protestu Zarząd Główny będzie zmuszony skorzystać w praktyce zależy tak naprawdę od podejścia Rządu do postulatów wymienionych w swojej wcześniejszej uchwale (95/VII/2018 z dnia 13 marca 2018 r.).

  Z ramienia Zarządu Głównego za realizację wszystkich działań protestacyjnych i za kontynuowanie rokowań oraz za związaną z tym politykę informacyjną, w tym akcje o charakterze medialnym, odpowiadać będzie Komitet Protestacyjny złożony z członków Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów i członków Zespołu Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W ramach nadanych uprawnień Komitet Protestacyjny udzielał będzie m.in. instrukcji, co do sposobu prowadzonych działań, koordynować będzie też działania podejmowane na poziomie poszczególnych garnizonów. Wszelkie komunikaty w tej sprawie zamieszczane będą na stronie Zarządu Głównego i stronach Zarządów Wojewódzkich bądź przesyłane za pośrednictwem właściwych Zarządów Terenowych.

  Zgodnie z zapisami Statutu NSZZ Policjantów, konsekwencją podjętej akcji protestacyjnej jest oflagowanie jednostek Policji i oznakowanych radiowozów. Należy przy tym pamiętać, że oflagowanie nie jest formą protestu, tylko symbolem świadczącym o proteście.

  Informujemy, że kontynuowanie rozmów ze stroną rządową uważamy za priorytet, a podjętą akcję protestacyjną zakończymy, jeżeli nastąpi podpisanie porozumienia dającego gwarancję realizacji naszych postulatów.

  Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

   

 • Wciąż brak porozumienia, decyzja o podjęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej możliwa już w przyszłym tygodniu.

  Zarząd Główny NSZZ Policjantów jest zgodny co do konieczności ogłoszenia akcji protestacyjnej w przypadku nieosiągnięcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trwające od kilku tygodni rokowania w MSWiA nie przyniosły jeszcze żadnych konkretnych rozwiązań, a cierpliwość policjantów już się wyczerpała

 • Po śmierci antyterrorysty kolejne dymisje wysokich rangą policjantów.

  W materiale Polsat News na temat dymisji w lubuskiej policji wystąpił przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który stwierdził, iż „najpierw trzeba sprawę zbadać a potem pozbywać się kadry. Mam nadzieję, że minister Brudziński wie dużo więcej ode mnie i decyzje, które podjął, podjął na podstawie wiedzy, którą posiadł o tym zdarzeniu”.

 • Wręczenie nagród konkursu „Bezpiecznie nad Wodą”

  W dniu 21.06.2018r w auli Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się wręczenie nagród na laureatów konkursu „Bezpiecznie nad Wodą” zorganizowanego przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Częstochowie wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie pod patronatami honorowymi Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł.insp. Dariusza Atłasika oraz Przewodniczącego ZT NSZZP Arkadiusza Kobiela.

   

  Dzieci i młodzież mogły cieszyć się między innymi z karnetów wstępu do klubu fitness „Forma” na salsę dla dzieci, karnetów na letnią pływalnię przy ul. Dekabrystów ufundowanych przez MOSiR w Częstochowie, wejściówek do rodzinnego centrum rozrywki „Fabryka uśmiechu”, lamp dziecięcych sufitowych od firmy „TK Lighting” w Częstochowie oraz kubków i bonów uprawniających na wejście i grę w badmintona w ULKS „Lotka” Gmina Olsztyn, karnety na jazdy konne w klubie „Pegaz” w Częstochowie oraz mnóstwo gadżetów do zabawy dla dzieci. Dodatkowo Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Częstochowie ufundował dla laureatów maskotki policyjne. Dzięki takim akcją jak ta w której wzięło udział prawie pół tysiąca prac jesteśmy pewni, że wakacyjne spędzanie czasu nad wodą będzie o wiele bezpieczniejsze.

   

 • MUNDUROWY DZIEŃ DZIECKA Z WĘDKĄ NAD WODĄ 2018

       W dniu 16.06.2018 r., na Zbiorniku Zaciszańska w Częstochowie odbyły się zawody wędkarskie z okazji "Mundurowego dnia dziecka z wędką nad wodą 2018", w imprezie brało udział blisko 50 dzieci mundurowych oraz członków współorganizatora Koła PZW Częstochowa-Miasto w Częstochowie. Impreza odbyła się na wysokim poziomie, a każde dziecko otrzymało nagrody rzeczowe. Najlepsi otrzymali pucharu wręczone przez Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, który zaszczycił nas swoją obecnością. Wszystkie dzieci złowiły ryby, a ich uśmiech był dla nas najważniejszy. W imprezie uczestniczył również przewodniczący ZT NSZZP przy KMP w Częstochowie kolega Arek Kobiela oraz V-ce Przewodniczący ZW NSZZP w Katowicach kolega Jacek Bryła.

 • Akcja sprzątania świata 2018

  W dniu 15.06.2018 r., ZT NSZZP przy KMP w Częstochowie wspólnie z Kołem PZW Częstochowa Miasto w Częstochowie, Zarządem Okręgu PZW w Częstochowie, I LO im. J.Słowackiego w Częstochowie, ZS im. J.Kochanowskiego w Częstochowie,  Urzędem Miasta w Częstochowie oraz Wydziałem Prewencji KMP w Częstochowie przeprowadzili akcję sprzątania świata w okolicy rzeki Stradomka oraz Zbiornika "Zaciszańska". W trakcie akcji zebrano ogromne ilości śmieci. Do akcji sprzątania świata przyłączył się Prezydent Miasta Częstochowa Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

 • Konkurs plastyczny ZT NSZZP przy KMP w Częstochowie "Bezpiecznie nad wodą"

         W związku z prowadzoną działalnością profilaktyczno – edukacyjną Wydział Prewencji KMP w Częstochowie wspólnie z Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów w Częstochowie pod patronatami honorowymi Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł.insp. Dariusza Atłasika oraz Przewodniczącego ZT NSZZP Arkadiusza Kobiela oraz patronatem medialnym radia Jura ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej na prace plastyczną pod hasłem „BEZPIECZNIE NAD WODĄ”. Konkurs organizowany jest celem podniesienia świadomości odnośnie bezpieczeństwa nad wodą, na wodzie i w wodzie szczególnie w okresie wakacyjnym. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, jak również zostaną opublikowane na stronach internetowych Policji. Konkurs będzie przeprowadzony w oparciu o regulamin przygotowany w tutejszym Wydziale. Planowany finał konkursu to dzień 20 czerwca 2018 r.Prace prosimy przesyłać na adres Tutejszej Komendy do dnia 18 czerwca 2018r. w którym nastąpi oficjalne rozstrzygnięcie konkursu. W załączeniu przesyłam również regulamin konkursu, który umieszczony jest  również na stronie internetowej KMP Częstochowa oraz ZT NSZZP przy KMP w Częstochowie.

 • Festyn Rodzinny - Dzień Dziecka ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowe

         W dniu 2 czerwca 2018 roku odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez ZT NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie wspólnie z Klubem Rekreacyjno-Sportowym PTTK Pegaz na terenie ośrodka powyższego klubu tj w Częstochowie ul.Mstowska. Do udziału w zorganizowania powyższego przedsięwzięcia zaprosiliśmy min. Zarząd Terenowy SPPP w Częstochowie, kolegów i koleżanki z Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie jak również Fundację „Szturman”, „Wodociągi Częstochowskie” , „Aeroklub Częstochowski” oraz rzecznika prasowego-fotografa Zarządu Okręgu PZW w Częstochowie Roberta Amborskiego, impreza połączona była z dniami otwartymi stadniny „Pegaz” i odbywała się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Patronat medialny objęło Radio JURA. Podczas imprezy wszystkie atrakcje dla dzieci z uwagi na ich święto oczywiście były darmowe. Wśród nich znalazły się dmuchańce, kule wodne czy karuzela oraz kolejka, dla chętnych organizowane były zabawy i konkursy z bardzo ciekawymi nagrodami. Dodatkowo dzieci mogły zapoznać się ze sprzętem policyjnym, wojskowym, lotniczym oraz sprzętem będącym na wyposażeniu Wodociągów Częstochowskich. Ponadto festyn uświetniły pokazy psów i koni policyjnych jak również jeźdźców z Klubu PTTK PEGAZ. Dla chętnych było również malowanie twarzy, a także przejażdżka bryczką oraz jazda konna. Na zmęczonych rodziców i dzieci czekały potrawy z grilla oraz pyszna grochówka z kuchni polowej. Oczywiście powyższą imprezę uświetnił swoją obecnością Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk który zawsze wspiera nasze inicjatywy. Podczas trwania festynu odbywała się również loteria fantowa, w której jedną z nagród był lot nad Częstochową. Jednocześnie chciałbym podziękować podmiotom i firmom regionu częstochowskiego dzięki których wsparciu pozwoliło nam zorganizować festyn dla dzieciaków na tak wysokim poziomie. Tekst A.Kobiela, dokumentacja fotograficzna R. Amborski.

 • Pomoc prawna FOP

  W dniu wczorajszym kolejnych dwóch naszych Kolegów otrzymało pomoc prawną w postaci pełnomocnika adwokackiego w ramach Funduszu Ochrony Prawnej. W pierwszym przypadku adwokat reprezentował będzie na sali sądowej policjanta KMP w Częstochowie w charakterze oskarżyciela posiłkowego w związku z potrąceniem go podczas próby ucieczki z miejsca kontroli drogowej. Liczymy na rzetelny i sprawiedliwy wyrok w tej sprawie i rekompensatę dla naszego Kolegi za uszczerbek na zdrowiu.
  W drugim przypadku pełnomocnik reprezentował będzie naszego Kolegę na ścieżce odwoławczej od orzeczenia powypadkowego, które także w naszej ocenie nie odzwierciedla wszystkich obrażeń, jakie odniósł on w wyniku wypadku w służbie. W tym przypadku także liczymy na satysfakcjonujące dla policjanta zakończenie postępowania. To tylko dwa z licznych przypadków zalet przynależności do Funduszu Ochrony Prawnej. Przypominamy, iż każdy policjant, będący członkiem Funduszy Ochrony Prawnej, ma prawo nie tylko do pełnomocnika w postaci adwokata w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym lub o wykroczenie, do jakich doszło w związku ze służbą, ale także w charakterze oskarżyciela posiłkowego w przypadku czynnej napaści, naruszenia nietykalności lub pomówienia.
  Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie

 • Stanowisko ZW NSZZ Policjantów woj. pomorskiego oraz oświadczenie Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów w sprawie skandalicznej postawy Marszałka Borusewicza

  W poniedziałek, w dniu ekshumacji Arkadiusza Rybickiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, na miejscu odbył się protest. W związku z tym cmentarz był oddzielony poczwórnym kordonem policji i żandarmerii wojskowej. Ekshumacji sprzeciwiała się rodzina Rybickiego.

  (…) policja przez wiele godzin blokowała dostęp do cmentarza i parkingu. Osoby, które przyszły na groby bliskich, nie mogły się do nich dostać. Grobu swojej żony nie mógł odwiedzić wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Pomimo dyskusji policja nie chciała go przepuścić. Później Borusewicz relacjonował zdarzenie w rozmowie z portalem wiadomo.co. – Policjant na pytanie, dlaczego nie wpuszcza nikogo, odparł, że dostał takie polecenie. Na pytanie kogoś z oczekujących na wejście na cmentarz, czy w takim razie, jakby dostał polecenie, że ma strzelać, to by strzelał, on odparł, że tak, strzelałby! – powiedział wicemarszałek Senatu (…) Takie doniesienia medialne pojawiły się w gazeta.pl oraz w programie TVN „Kropka nad i” Moniki Olejnik, której gościem był B. Borusewicz.

 • Z ostatniej chwili: Rafał Jankowski wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych!

  Z ostatniej chwili: Obradujący w Warszawie V Kongres Forum Związków Zawodowych dokonał wyboru nowych wiceprzewodniczących tej centrali związkowej na kolejną czteroletnią kadencję.

 • Leżał przy drodze. Policjanci zamiast pomóc, wywieźli go do lasu. Mężczyzna zmarł

  Przed kamerami Wydarzeń Polsatu incydent w Pobiedziskach skomentował przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, który zwrócił uwagę na ogromne braki kadrowe w szeregach policji i co za tym idzie – obserwowane obniżenie wymagań kwalifikacyjnych wobec nowo przyjmowanych kandydatów – w czym upatruje główną przyczynę karygodnej postawy zaprezentowanej przez policjantów z Pobiedzisk. Zdaniem przewodniczącego NSZZ Policjantów wymagania kwalifikacyjne należy podnieść, a sposobem na zapełnienie wakatów winno być podwyższenie wynagrodzeń i przywrócenie poprzednich przepisów emerytalnych. Incydent w Pobiedziskach to kolejny cios w wizerunek policji i tysięcy ciężko pracujących i zachowujących nienaganną postawę policjantów.

 • Komunikat wspólny Zespołu powołanego przez MSWiA do rozpatrzenia postulatów FZZSM ze spotkania w dniu 9.05.2018 r.

  W dniu 9 maja 2018 r. spotkał się Zespół powołany przez MSWiA do rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r. Część postulatów uzyskała pozytywną rekomendację Zespołu i zostaną one przedstawione Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu. Pozostałe postulaty będą przedmiotem dalszych rozmów. Porozumienie obejmujące przedstawione na Zespole postulaty i ewentualny protokół rozbieżności Federacja i Minister mają podpisać do końca maja 2018 r.

 • Rafał Jankowski na uroczystościach Święta Konstytucji 3 Maja na Placu Zamkowym w Warszawie

  Pragniemy poinformować, że w uroczystościach wziął udział przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów – Rafał Jankowski, jako jedyny z przewodniczących związków zawodowych służb mundurowych. Rafał Jankowski znalazł się także w gronie gości zaproszonych do Pałacu, gdzie pomimo napiętego programu uroczystości  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda znalazł chwilę na osobistą rozmowę „w cztery oczy” z naszym przewodniczącym. Rafał Jankowski w trakcie tej rozmowy poinformował Prezydenta o problemach z jakimi zmagają się funkcjonariusze służb mundurowych.

 • Aktualne wyniki ankiety protestacyjnej na portalu nszzp.pl

  Zapraszamy do zapoznania z wynikami ankiety na portalu.

 • Eksperci rekomendują włączenie służb mundurowych do systemu powszechnego

  Jak informuje Bożena Wiktorowska w artykule zatytułowanym: „Rząd prześwietli emerytury”, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej, 9 maja 2018 r. w zespole ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego ma się odbyć spotkanie partnerów społecznych dotyczące nowego przeglądu systemu emerytalnego. Przewodnicząca RDS minister Elżbieta Rafalska chce, by wypracowane rekomendacje posłużyły jako materiał do debaty w czasie posiedzenia plenarnego RDS pod koniec czerwca.

 • Referendum funkcjonariuszy, czyli co uzyskali związkowcy

  Nie będzie zmian w ustawie emerytalnej dla funkcjonariuszy, zapowiedź rozpoczęcia procesu legislacyjnego nad ustawą o L4 przewidującą pełne uposażenie za zwolnienie lekarskie ( do 30 dni w roku kalendarzowym) oraz powołanie wspólnego zespołu roboczego – to najważniejsze efekty spotkania kierownictwa MSWiA z przedstawicielami związków zawodowych służb podległych MSWiA. Zdaniem związkowców, to za mało, dlatego od poniedziałku, 23 bm. będą zachęcać funkcjonariuszy do wypełnienia ankiet w sprawie zasadności ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych.

 • Komunikat Federacji ZZSM w sprawie ankiety referendalnej dot. akcji protestacyjnej.

  (…)Realizując swoje wcześniejsze decyzje, Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, z dniem 23 kwietnia 2018 r’ uruchamia ankietę referendalną w sprawie ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych. Chcemy w ten sposób poznać Waszą opinię na temat postawy Rządu wobec problemów naszego środowiska i gotowości do spełnienia żądań, które w Waszym imieniu skierowaliśmy do poszczególnych ministrów w dniu 12 marca 2018 r. (…)

 • Kisielin 2018

  W dniach 16-18 kwietnia w miejscowości Kisielin powiat wołyński na Ukrainie przebywali członkowie zespołu roboczego, powołanego uchwałą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego ds.opieki nad grobami poległych Policjantów II RP na Ukrainie w składzie:Kol.Andrzej Socha, kol.Jacek Bryła, kol.Arkadiusz Kasprzak, kol.Arkadiusz Kobiela, kol.Artur Mendera, kol.Dariusz Tabas, kol.Maciej Dziergas

 • Gazeta Prawna: Policjanci powalczą o świadczenia na ulicy?

  Związkowcy domagają się m.in. zmian zasad ustalania wysokości emerytury policyjnej. Na podjęcie z nimi rozmów dają rządowi czas do 14 kwietnia

 • Minister popiera głosy strony społecznej i uważa, że powinny znaleźć się pieniądze na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy służby mundurowych

  W czwartek (5 kwietnia br.) w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu szef MSWiA uczestniczył w odprawie z szefami służb oraz komendantami z województwa dolnośląskiego.

 • Zajączek w Mundurze 2018

  Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Częstochowie po raz kolejny pod nazwą „Zajączek w mundurze” zorganizował zbiórkę ubrań, ubranek zabawek oraz słodyczy dla dzieci i rodzin, które przebywają w placówkach MOPS-u na terenie Naszego miasta. Osoby jak też i rodziny bardzo często trafiają do takich placówek jako ofiary przestępstw czy przemocy domowej. Ponadto zakupione zostały dla podopiecznych artykuły chemiczne i kosmetyczne a dla na najmłodszych oczywiście były również słodycze. Wszystkie dary zostały przekazane do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Rejtana 7B w Częstochowie. Chęć pomocy i dzielenia się szczególnie w okresach świątecznych na dobre zagościł już w sercach związkowców.

   

 • Związkowcy z Żywca i Częstochowy chronią seniorów.

  Związkowcy z Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów z Żywca oraz Częstochowy rozpoczęli działania profilaktyczne skierowane do seniorów.

 • Posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

  12 marca 2018 r. w Warszawie odbyło posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentujących funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Krajowej Administracji Skarbowej, przy udziale Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Rada Federacji ZZ SM kierując się ważnym interesem reprezentowanych przez siebie funkcjonariuszy oraz troską o utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa państwa i jego obywateli wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości z żądaniami podjęcia niezwłocznych rozmów

 • Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

  13 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z udziałem Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbyło się w Sali Kolumnowej Hotelu Łazienkowskiego w Warszawie.

 • Superexpress: Policjanci chcą zarabiać więcej niż kasjerki

  Zarobki kasjerek w dyskontach są wyższe niż uposażenia funkcjonariuszy policji – alarmują policyjne związki zawodowe, które domagają się podwyżek. Jak przekonują mundurowi, to skandaliczna sytuacja, żeby kasjer zarabiał więcej niż funkcjonariusz narażający zdrowie i życie.

 • Wiceminister J. Zieliński dzisiaj poda się do dymisji!

  Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego jutro wszyscy wiceministrowie mają się podać do dymisji. Propozycje dalszej współpracy ma otrzymać 3/4 z nich

 • Komunikat Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych z posiedzenia w dniu 5 marca 2018 roku.

  5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Podzespół przyjął program działania na rok 2018′ i zajął się kilkoma kluczowymi dla środowiska służb mundurowych sprawami.  Zarząd Główny NSZZ Policjantów na posiedzeniu reprezentowali: przewodniczący Rafał Jankowski, wiceprzewodniczący Andrzej Szary oraz przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. warmińsko-mazurskiego Sławomir Koniuszy.

 • Wręczenie nagród "Odblaskowa Częstochowa"

  W dniu 28.02.2018r w auli Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się wręczenie nagród na laureatów konkursu zorganizowanego przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Częstochowie wspólnie z Urzędem Miasta Częstochowy pod patronatami honorowymi Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł.insp. Dariusza Atłasika oraz Przewodniczącego ZT NSZZP Arkadiusza Kobiela.

 • Uroczystość wręczenia medali Biskupa Polowego WP odznaczenie otrzymał również Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów w Częstochowie kolega Arkadiusz Kobiela

  W Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego odbyła się uroczystość wręczenia medali Gloria Intrepidis et Animi Promptis i Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przyznanych przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka oraz odznak 25-lecia NSZZ Policjantów. Jednym z wyróżnionych był bp Józef Guzdek, delegat ds. Duszpasterstwa Policji. Medalami i odznakami wyróżniono również funkcjonariuszy zasłużonych dla NSZZ Policjantów.

 • NSZZ Policjantów zaostrza swoje działania!

  Ignorowanie postulatów zmierzających do ograniczenia liczby wakatów w Policji, nierealizowanie obietnic przedwyborczych oraz zbyt mało pieniędzy na motywacyjny wzrost uposażeń w ramach Programu Modernizacji; zmusiły NSZZ Policjantów do zaostrzenia swoich dotychczasowych działań.

 • „Limity mandatowe” w województwie śląskim? KGP punktuje katowicką komendę: Tworząc wymagania w Katowicach, ktoś się pogubił

  „Limity mandatowe” w województwie śląskim? KGP punktuje katowicką komendę: Tworząc wymagania w Katowicach, ktoś się pogubił – komentuje Dziennik Zachodni.

 • Ogłoszenie wyników konkursu "ODBLASKOWA CZĘSTOCHOWA"

  Niezwykle miło poinformować nam, że konkurs dla dzieci i młodzież nawiązujący do tematyki propagującej bezpieczne zachowanie na drodze w ramach akcji „Bezpieczny – Widoczny” organizowany przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Częstochowie wspólnie z Urzędem Miasta Częstochowy pod patronatami honorowymi Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł.insp. Dariusza Atłasika oraz Przewodniczącego ZT NSZZP Arkadiusza Kobiela został rozstrzygnięty. Z całego miasta dotarły do nas prace z których niezwykle trudno było dokonać wyboru, gdyż w każdej z prac było widoczne zaangażowanie i inwencja twórcza młodego asysty. W konkursie wzięło udział 117 prac. W każdej z dwóch kategorii uhonorowano prace od miejsca I do III oraz wyróżnione zostały dodatkowo pięć innych prac.

 • Superstacja „zwalnia” Komendanta Głównego Policji, minister odpowiada na Twitterze

  Takiej treści przekaz zamieściła Superstacja, autorem newsa był Artur Molęda – dziennikarz Superstacji

 • Komenda ćwiczyła alarm przeciwpożarowy. Policjanci omal się nie podusili…

  Podczas ćwiczeń przeciwpożarowych w komendzie policji w Zawierciu zdetonowano granat dymny zawierający szkodliwe substancje. Nie zadziałała instalacja alarmowa i nie wszyscy ewakuowali się z budynku. Jeden z policjantów wraz z przesłuchiwanym świadkiem chcieli skakać z okna.

 • Studia

  Zapraszamy na promocyjne studia dla członków związku

 • Za ile naraziłbyś swoje życie? Policjanci mówią: Dość

  „Policjant za narażenie życia w twojej obronie otrzymuje 2400 zł. Za ile naraziłbyś swoje?” Plakat tej treści widnieje w Opolu, podobne billboardy można spotkać w innych polskich miastach.

 • Konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej na prace plastyczną pod hasłem „Odblaskowa Częstochowa”. Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Bezpieczny – Widoczny”.

 • GW: policjant, ścigając przestępcę, nie może uszkodzić radiowozu, bo będzie musiał słono zapłacić.

  Gazeta Wyborcza w artykule zatytułowanym: „Policjanci muszą płacić za naprawę radiowozów. „To skandaliczne” nagłaśnia problem pokrywania szkód komunikacyjnych z własnej kieszeni policjantów.

  Gazeta cytuje Krzysztofa Balcera, przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi – Policjant, ścigając przestępcę, nie może uszkodzić radiowozu, bo będzie musiał słono zapłacić. – Czy martwiąc się o własny portfel, jest w pracy skuteczny?

 • Protest policjantów Wydziału Prewencji w Malborku. Mówią o mobbingu, poszli na zwolnienia lub urlopy. KWP bada sprawę

  15 policjantów Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji malborskiej komendy poszło na zwolnienia lekarskie lub urlop. Mówią o mobbingu. Sprawę bada Komenda Wojewódzka Policji. O sprawie na początku tygodnia poinformowała TV Malbork, powołując się na policjantów, którzy kierownictwu malborskiego garnizonu zarzucają stosowanie mobbingu. Miał on się wiązać z wywieraniem presji na funkcjonariuszy patrolówki, by windowali statystyki skuteczności.

 • Inspektor Nadzoru Wewnętrznego został powołany ...

  Joachim Brudziński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał dziś (27 stycznia) Andrzeja Sprychę na stanowisko Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. Powołania na stanowiska komendantów Biur Spraw Wewnętrznych Policji i Straży Granicznej otrzymali też mł. insp. Robert Stachera i płk SG Adam Wanarski.

  Akty powołania wręczył Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

 • Policjant z Częstochowy zemdlał na służbie ... Wyborcza.pl

  Kilkutysięczne odszkodowanie za wypadek w pracy policjantowi z Częstochowy ma wypłacić Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - orzekł 24 stycznia sąd pracy. Sierpniowej nocy 2016 roku podczas interwencji na Parkitce funkcjonariusz zemdlał, upadł, uszkadzając splot barkowy. Sprawa trafiła do sądu, bo policja nie chciała uznać, że doszło do wypadku w pracy. Źródło Gazeta Wyborcza

 • Wycieczka na Podole

 • Komunikat ze spotkania Ministra Joachima Brudzińskiego z Przewodniczącym NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim.

  17 stycznia 2018 roku na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego gościem w resorcie był Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Podczas blisko godzinnego spotkania poruszone zostały główne problemy nurtujące środowisko policyjne.

 • TVS: Kontrowersyjny billboard z kibolami ma zachęcać do zostania policjantem?

  Kontrowersyjny billboard policyjnych związkowców w centrum Katowic. Wbrew pozorom akcja nie ma zachęcać do wstąpienia w szeregi policji, ani przestrzegać przed pseudokibicami. Chodzi o to, żeby pokazać problemy policji. A tych nie brakuje.

 • Archiwum wiadomości ZT NSZZP Częstochowa

Do góry