Aktulnośći

 • KULSON - co tu się dzieje ... :)

  Policja pokazała KULSONA ...

 • Albo Policja, a jak nie to utrata statusu osoby bezrobotnej ... nie trzeba tego komentować ...

  Podobno las rąk chętnych do służby w Policji ...

 • Przewodniczący NSZZ Policjantów wziął udział w uroczystościach 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

  Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski otrzymał zaproszenie do udziału zarówno w uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza, jak i w późniejszym raucie, który odbył się w Pałacu Prezydenckim. Przewodniczący NSZZ Policjantów był jedynym reprezentantem związków zawodowych służb mundurowych, który wziął udział w uroczystościach 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 • Wiceprzewodniczący ZT NSZZ Plicjantów przy KMP w Częstochowie Daniel Zych – inicjatorem akcji "Odblaskowa Częstochowa Świeci Przykładem"

   

  W Miejskim Przedszkolu nr 36 w Częstochowie przeprowadzono działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. Akcja była pomysłem Wiceprzewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie kolegi Daniela Zycha - głównego inicjatora spotkania. Wspólnie z zarządem związków zawodowych policjantów w Częstochowie przy wsparciu Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie kolegi Arkadiusza Kobieli postanowili wpłynąć na bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzięki pomocy Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka wymienieni mogli przekazać dzieciom z Miejskiego Przedszkola nr 36 w Częstochowie blisko 200 odblaskowych kamizelek i opasek. Maluchy otrzymały też łakocie i kilka kompletów klocków. Docelowo planowane jest rozdanie odblasków dla wszystkich najmłodszych użytkowników naszych dróg. Częstochowscy związkowscy nie po raz pierwszy inicjują akcję i włączają się w poprawę bezpieczeństwa i wizerunku policjanta. W czerwcu został opracowany plakat do akcji ,,Bezpieczny senior''. Dzieki pomocy lokalnych władz i spółdzielni mieszkaniowych udało się rozwiesić ponad 3000 dużych plakatów, umieszczając je na klatkach schodowych bloków, w siedzibach placówek miejskich, jak rówież w autobusach i tramwajach miejskich. Ponadto udało się rozdysponować bezpośrednio do mieszkańców blisko 20 tys. ulotek informacyjnych, a sam plakat udało się również zamieścić w broszurach informacyjnych i gazetach częstochowskich. Zainicjowane zostały akcje "Mikołaj w mundurze" czy "Zajączek w mundurze", które miały ma celu pomoc osobom przebywającym w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej i przekazanie im zabawek, słodyczy, ubrań oraz wózka dziecięcego. Nadto, pod szyldem związkowym, organizowane są zawody wędkarskie z okazji "Dnia Dziecka", które przyciągają co raz to większe rzesze małych amatorów wędkowania. Z naszej inicjatywy wspólnie z ZO Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie i Urzędem Miasta w Częstochowie corocznie organizowana jest akcja "Sprzątania Świata" w okolicy częstochowskich rzek i zbiorników wodnych, połączona z prelekcjami z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz pracy funkcjonariuszy.

 • M. Biernacki: Komendant przestaje być pierwszym policjantem – pierwszym policjantem staje się minister…

  24 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej Do Rozpatrzenia Rządowego Projektu Ustawy o Zmianie Ustawy o Niektórych Uprawnieniach Pracowników Urzędu Obsługującego Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835).

 • Dodatek metropolitalny dla policjantów: apel związkowców do parlamentarzystów

  Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, a zarazem przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Katowicach, Rafał Jankowski, apeluje do posłów i senatorów o to, by zajęli się kwestią tzw. dodatku metropolitalnego. Apel jest skierowany przede wszystkim do polityków z województwa śląskiego, ale nie tylko. Zdaniem policyjnych związkowców z województwa śląskiego, parlamentarzyści powinni zrobić wszystko, by zwiększyły się zarobki policjantów garnizonu śląskiego, którzy będą pełnić służbę na terenie metropolii.

 • Rząd blokuje podwyżkę chorobowego dla policjantów

  Chorzy funkcjonariusze nadal będą otrzymywać 80 proc. uposażenia w czasie zwolnienia lekarskiego (chodzi o pierwsze 30 dni niedyspozycji zdrowotnej). Nie spełniły się więc zapowiedzi rządu o „niezwłocznym” wzroście do 100 proc. Dlaczego? Okazuje się, że projekt ustawy, który miał wprowadzić korzystniejsze rozwiązania, nie trafi szybko pod obrady Rady Ministrów. Taką informację przekazano partnerom społecznym w czasie piątkowego posiedzenia podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. służb mundurowych. - źródło: Gazeta Prawna

 • Ostatnie pożegnanie st. sierż. Magdaleny Dolebskiej

  W sobotę w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie odbyło się ostatnie pożegnanie st. sierż. Magdaleny Dolebskiej, tragicznie zmarłej na służbie funkcjonariuszki.

 • Odpowiedzi Ministra na kolejne petycje Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

  Lektura odpowiedzi udzielonych na petycje Zarządu Głównego wyraźnie wskazuje, że ze strony Ministra nie ma faktycznej woli podjęcia działań w celu rozwiązania poruszonych tam spraw. Nawet kwestia „guzików katyńskich” wydaje się sprawiać problem. Zdaniem Departamentu Porządku Publicznego MSWiA oraz KGP „guziki katyńskie” byłyby świetnym elementem edukacji historycznej policjantów gdyby…

 • Zmiana rozporządzenia w sprawie wykształcenia i stażu oraz kwalifikacji zawodowych

  Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

 • Archiwum wiadomości ZT NSZZP Częstochowa

Do góry